Greetel Joanna Võrk​

 

Programmikoordinaator  | greetel.vork@miltton.com  |  +372 505 7900

 

Greetel tunneb ennast hästi tegutsedes nii tööstus- ja infrastruktuuri projektide meeskondades kui ka kultuurivaldkonnas. Seda ilmestab ühelt poolt näiteks bakalaureusetöö, mis käsitles kommunikatsiooni kulgu ja väljakujunenud vastuolusid kohaliku tasandi tööstusarendusprojektile, ja teisalt suur kirg tantsu ning teiste loovalade vastu. Ta on Miltton Sisu meeskonnas olnud programmikoordinaatori rollis erinevate avaliku sektori organisatsioonide töötubades, sh Häirekeskuses, sisejulgeoleku valdkonna keskastmejuhtide arenguprogrammis ning riigi tippjuhtide konverentsil 2019. aastal. Lisaks on olnud abiprojektijuhi rollis ka Disainmõtlemise konverentsi ning infrastruktuuri konverentsi Infrasummit 2019 korraldamisel.

 

Greetel on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni 2019. a vilistlane cum laude. Õpingute ajal tegi ta Miltton JLP meeskonnas kaks suvist praktikat, enne kui liitus Milttoni meeskonnaga 2019. aasta juulis. Greetel nomineeriti praktikate eest ka Tööandjate Keskliidu konkursile Praktik Cum Laude, kus ta võitis publiku preemia.