Jekaterina Kalinitseva

 

Konsultant  |  jekaterina.kalinitseva@miltton.com  |  +372 5390 9225 

Jekaterina on venekeelse kommunikatsiooni ekspert, kelle kogemus hõlmab nii avaliku kui ka erasektori kommunikatsiooni. Tema üks tugevamaid külgi on venekeelse meediamaastiku tundmine.

Jekaterinal on pikaajaline töökogemus Eesti Töötukassas, kus ta tegeleb venekeelse kommunikatsiooni strateegilise planeerimise ja elluviimisega. Tema eestvedamisel on toimunud erinevad meediaprojektid, seahulgas ilmunud mitmed televisiooni- ja raadiorubriigid.

Jekaterina erasektori klientide hulka kuuluvad nii finants- ja meditsiinivaldkonna kui ka kuulturi- ja integratsioonivaldkonna ettevõtted. Igapäevaselt on tal tihe koostöö Unimed Ühendatud kliinikute personaliga - selle tulemusel on ilmunud mitmed originaalartiklid ja intervjuud venekeelses inforuumis. Enne uue ekspositsiooni avamist viis ta läbi okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu venekeelse fookusgrupi uuringu.

Jekaterina panustab hingega veel laulu- ja tantsupeo korraldamisse ning igapäevaselt tegeleb veel näiteks ERGOEY kui ka teiste klientide venekeelse kommunikatsiooni korraldamisega. Oma töös lähtub ta põhimõttest, et keel ei ole üksnes sõnad ja laused, vaid ainulaadne vahend, mis mõjutab inimese maailmapilti. Jekaterinal on bakalaureusekraad rahvusvahelises ärijuhtimises ja magistrikraad kommunikatsioonis, keele ja sotsiaalse kommunikatsiooni suunal Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudist.