LENDSTART

Milttoni praktikaprogramm 2020

Konsultatsioonibüroo Miltton praktikaprogramm otsib noori, kes on valmis lendu tõusma.

Pakume sulle poolt aastat täis kogemusi, oskusi, teadmisi ja tutvusi ägeda seltskonnaga,

pärast mida su tiivad kannavad.

KONSULTANDI TÖÖ

KOGU OMA MITMEKESISUSES

Miltton on Eesti juhtiv strateegiline nõustaja kommunikatsiooni, valitsussuhete, muutuste juhtimise ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas. Töötame meeskonnana, areneme koos oma klientidega, tegutseme partnerite abil naaberriikides ning peame oluliseks aidata kaasa vajalike ühiskondlike muutuste toimumisele.

KUUS LENNUKAT NOORT

2020. aasta lennus on kuus kohta, kuhu ootame tudengeid erinevatelt erialadelt. Kohti ja kogemusi jagub kommunikatsiooni, ajakirjanduse, sotsioloogia, graafilise disaini, majanduse, turunduse, ristmeedia, riigiteaduste, aga näiteks ka antropoloogia, dramaturgia ja psühholoogia tudengitele. Samuti pole oluline sinu emakeel - ootame nii eesti, vene kui inglise emakeelega noori.

ISIKLIK MENTOR

Igal praktikandil saab olema kogu praktikaperioodi jooksul oma isiklik mentor ja praktika juhendaja, keegi valdkonna tippudest Milttoni meeskonnast.

ÜKS LEND

Meie praktika toimub lennu põhimõttel. Kuigi tööpraktika toimub erinevatel aegadel, alustavad ja lõpetavad kõik praktikandid üheskoos ning puutuvad poole aasta jooksul läbi ühiste koolituste, ürituste ja ülesannete pidevalt kokku.

KUUS KUUD KESTEV PROGRAMM

Programm alustab mais ja lõpetab oktoobris. Iga kuu toimub vähemalt üks ühine koolitus- ja inspiratsioonipäev, mida veavad Milttoni tipud Eestist, Soomest, Rootsist ja mujalt. Räägime näiteks loovusest ja disainmõtlemisest, sotsioloogia tähtsusest ja uuringute läbiviimisest, vastutustundlikust ettevõtlusest, valitsussuhete ehk lobitöö telgitagustest jne. Lisaks on lennul vedada programmi jooksul üks ühine ja pikemalt kestev projekt.

TASUSTATUD TÖÖPRAKTIKA

VÄHEMALT 6 NÄDALAT

Poole aasta sisse jääb kõige intensiivsema perioodina vähemalt 6-nädalane tööpraktika, mille raames kaasatakse praktikandid võrdväärsete meeskonnaliikmetena Milttoni igapäevasesse töösse. Praktika on tasustatud.

31. märts

kandideerimise tähtaeg

15. aprill

praktikandid valitud

mai-oktoober

praktika täies hoos