TULEVIKUJUHI KIIRENDI​

Arenguprogramm uue tööilma juhtidele

Meie meeskonda käivitab eesmärk algatada või aidata ellu viia ühiskonnas positiivseid muutusi. Üks neist on soov jõuda Eestini, kus organisatsioonid on nii hästi juhitud, et neis töötavad inimesed on omas nahas õnnelikud. 

 

Teiste mõjutamiseks peab alustama iseendast. Eduka enesejuhina saab täielikult panustada tulemuslikku koostöösse oma meeskonnaga, kes on organisatsiooni oluline ja olulist väärtust loov lüli. Seeläbi saab suhestuda hästi maailmaga meie ümber ning toimetada selles vastutustundlikult, näidates eeskuju kogu valdkonnale 

 

Meie julgus kõike eelnevat väita põhineb koostöökogemusel kümnete, isegi sadade Eesti ja Põhjamaade organisatsioonidega. Nõustajatena töötades oleme saanud olla erinevate ettevõtete köögipoolel idufirmadest rahvusvaheliste korporatsioonideni, näinud ja lahendanud juhtimisalaseid väljakutseid terve spektri ulatuses. 

 

Meil on aastate jooksul kujunenud arusaam edukast tulevikujuhist. Tulevikujuht suudab juhtida inimesi loovalt, inimkeskselt ja mõjusalt ning tunnetab oma organisatsiooni kohta ja vastutust ühiskonnas. 

 

Ükski ettevõtmine ei saa tänases määramatus ja kiiresti muutuvas maailmas olla edukas suhestumata ümbritsevaga. Nii peab juht hoidma kätt pulsil hulgal poliitilistel, majanduslikel, sotsiaalsetel, tehnoloogilistel demograafilistel trendidel, et olla elujõuline ka tundmatus tulevikus. 

kiirendit     11 päeva     praktikumi     12+ osalejat

 

PROGRAMM

 

 

Tulevikujuhi kiirendi kulgeb läbi nelja suure teema, mida mõtestatakse kõikidel juhtimise tasanditel: eneses, meeskonnas, organisatsioonis ja maailmas meie ümber. Iga kiirendi jooksul saab osaleja teemadest järgmise tasandi vaate, mis võimaldab kokku panna tervikliku vaate oma tegevuskeskkonnast. 

 

Seeläbi aitame kindlustada, et tähtsate otsuste tegemisel oleksid kõik olulised komponendid arvesse võetud. Nii on juhil suurem kindlustunne ja tööriistad oma organisatsiooni tõhusaks edasiviivmiseks ning kiiresti muutuvas maailmas konkurentsis püsimiseks.

KONTEKST

Meie sisemine ja meid ümbritsev mänguväljak, ühiskonna trendid ja suundumused, mida tasub tunda, ning viisid neis orienteerumiseks

VÄÄRTUSED

Midagi kindlat, millest lähtudes hoida õiget kurssi ja kindlat meelt nii iseendas, oma inimestes kui ka suunata maailma

KOOSTÖÖ

Mina ise ja minu organisatsioon edasiviivates suhetes teiste inimeste ja organisatsioonidega

MUUTUSTE JUHTIMINE

Uue algatamine ja edukas lõpule viimine iseendas, meeskonnas, organisatsioonis ja ühiskonnas

Kui soovid mõtteid vahetada või lisainfot küsida, kirjuta meile tulevikujuht@miltton.com

 

TIIM